Datapolitik

Som led i indgåelsen af en aftale om bestilling af skolemad behandler Viborgskolemad.dk & byenscafeviborg en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. 

Byens CafeViborg er såkaldt ”dataansvarlig” 

Vores kontaktoplysninger er: 

- Byens Cafeviborg

- Vævervej 9

- 8800 Viborg 

- Cvr: 41575956

- Tlf. 25131234 

- E-mail: byenscafeviborg@gmail.com

 

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: Køb, Tilbudsgivning, fakturering, kontrakt mm 

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig, såsom: 

Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc. 

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af opgaven for dig. 

Dine personoplysninger bliver ikke videre givet til 3. mand med henblik på at aftalen med dig kan realiseres. 

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Byenscafeviborg behandler om dig: 

Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig) 

Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse). 

Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling. 

Retten til indsigelse 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Byenscafeviborg ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne. 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os